Trygg AB vinner Falköpings pastorats upphandling av inventering och gravstenssäkring för 2021

2021-05-05

Efter att ha vunnit upphandling av Falköping pastorat årliga gravstens inventering och påföljande säkrings uppdrag med gott genomfört uppdrag under 2020 var det dags igen för ny anbudsupphandling för 2021. Trygg AB vann även denna upphandling efter att vi presenterat det bästa anbudet avseende pris och kvalitet. Vi tackar för det förnyade förtroendet och ser fram emot att utföra uppdraget.

Trygg AB vinner Falköpings pastorats upphandling av inventering och gravstenssäkring för 2021