SIKRING AF GRAVSTENE

Vi giver 25 års garanti* på alt udført arbejde.

Vores metoder:

Løsning 1) Sikring af gravstene med sokkel (lange syrefaste rustfrie ståltapper)

Ved sikring med denne metode løfter vi først stenen væk og retter soklen. Herefter borer vi igennem soklen med en boreskabelon, så alle boringer bliver nøjagtige. Så føres ståltapperne (vi benytter altid 2 tapper) gennem soklen og fæstnes i jorden under soklen (50-70 cm nede i jorden), hvilket gør at soklen også sikres. Ståltapperne vil stikke 10-15 cm op over soklen, hvilket er hvor gravstenen skal ”monteres”. Næste trin er selve gravstenen, her bores huller i bunden af stenen, så den passer nøjagtigt til soklen. Til sidst skal stenen monteres. Det gøres ved forsigtigt at løfte stenen op over ståltapperne, for derefter at sætte stenen på plads ovenpå soklen.

Nogle af de mange fordele ved denne metode er:

  • Den er ”usynlig”
  • Stenen kan løftes af, hvis der skal påføres et nyt navn på stenen
  • Gravstedet kan ”let” nedlægges, da der intet cement eller lignende er benyttet.

Vi tilbyder som hovedregel ikke sikring med korte tapper (kun tap mellem sokkel og sten), da vi erfaringsmæssigt ved, det ikke altid holder på længere sigt. Ved sikring med den metode, er der risiko for en falsk tryghed, da man kan komme til at stå med en ”sikret” sten, der pludseligt alligevel kan vælte, da den nu er usikker mellem soklen og jorden. 

Løsning 2a) Sikring af gravsten uden sokkel – op til 150cm

Hvis stenen ingen sokkel har, skal der laves et underlag/fundament for at stenen kan sikres ordentligt. En rustfri stålplade placeres under stenen, hvorefter stenen sikres på samme måde som ”Løsning 1”.

Løsning 2b) Sikring af gravsten uden sokkel – over 151cm

Under gravstenen placeres 2 lange hule stålrør der fyldes med cement. Syrefaste rustfrie ståltapper fæstnes i den våde cement i stålrørene, hvorefter gravstenen (med 2 huller som i Løsning 1) monteres ved forsigtigt at løfte stenen op over ståltapperne, for derefter at sænke stenen ned over de cement fastgjorte ståltapper.

Hvis en sten der skal sikres har en gammel beton sokkel, som ikke længere kan bruges, så fjernes betonen inden sikring med Løsning 2a eller 2b.


Løsning 3) Budget løsning liggende.

Soklen fjernes og en mark-sten (eller anden bagstøtte) lægges bag gravstenen. Gravstenen lænes mod bagstøtten og graves lidt ned foran, så forkanten af stenen flugter med jorden.

Det anbefales ikke at lægge sten ned der er i flere dele, da dette ikke kommer til at se særlig pænt ud.

Tykkelsen af tapperne vi benytter i Løsning 1, 2a & 2b:
 

Stenens højde (i mm)

                Tappernes diameter (i mm)

0 - 900

16

901 - 1500

18

1501 <

20-22 (afhænger af bredden)

*Garantien gælder i 25 år. En forudsætning for garantien er at gravstedet eller arealet rundt om stenen er uberørt. Omkringliggende udgravninger eller kraftige trærødder, eller andet der forårsager skred i jorden omkring stenen vil medføre at garantien ikke dækker.

Se vejledningen fra Miljøhuset ang. sikring af gravstene

Klik her og læs HVEM DER HAR ANSVARET ved sikring af sten

Sikring af gravstene
Sikring af gravstene
Sikring af gravstene
Sikring af gravstene
Sikring af gravstene
Sikring af gravstene
Sikring af gravstene
Sikring af gravstene
Sikring af gravstene
Sikring af gravstene
Sikring af gravsten
Sikring af gravsten
Sikring af gravsten
Nyt fundament og sikring af gravminde (Frederiksberg Ældre Kirkegård)
Nyt fundament og sikring af gravminde (Frederiksberg Ældre Kirkegård)
Nyt fundament og sikring af gravminde (Frederiksberg Ældre Kirkegård)
Nyt fundament og sikring af gravminde (Frederiksberg Ældre Kirkegård)
Nyt fundament og sikring af gravminde (Frederiksberg Ældre Kirkegård)

Kontakt os

Skriv os en besked allerede i dag og vi kontakter jer indenfor 24 timer.