Trygg AB i Falköpings tidning

2021-06-21

540 gravstenar på S:t Olof måste åtgärdas – 600 kilo tung sten stod osäkrad

En lutande 600 kilo tung gravsten stod osäkrad och vickade på sockeln. Det är det farligaste exemplet bland 540 gravstenar som måste åtgärdas på S:t Olofs kyrkogård.
– Det händer olyckor med dåligt förankrade stenar, säger David Einarsson, chef för kyrkogårdsförvaltningen i Falköpings pastorat

Dåligt förankrade gravstenar läggs ner, det ligger på gravrättsinnehavaren att säkra dem. 540 gravstenar på S:t Olofs kyrkogård underkändes, säger tillförordnade kyrkogårdschefen David Einarsson

Dåligt förankrade gravstenar läggs ner, det ligger på gravrättsinnehavaren att säkra dem. 540 gravstenar på S:t Olofs kyrkogård underkändes, säger tillförordnade kyrkogårdschefen David Einarsson. Bild: Per-Ola Janson

2012 omkom en flickan när en gravsten välte över henne på en kyrkogård i Bollebygd.

Samma år infördes nya regler:
En gravsten ska tåla 35 kilos tryck utan att välta, den ska förankras med två rostfria dubb i rätt dimension. Reglerna gäller stenar högre än 30 centimeter.

Under de senaste veckorna har gravstenarna på S:t Olofs kyrkogård provtryckts. På kyrkogården finns totalt 3 900 gravar. På 540 av dem underkändes gravstenarna.

– Risken att någon ska omkomma är inte så stor med en vanlig gravsten. Men det händer olyckor, när någon som kanske planterat blommor tar stöd mot stenen för att resa sig, stenen välter och skadar ben och fötter, säger David Einarsson, kyrkogårdschef i Falköpings pastorat.

På S:t Olofs kyrkogård hittades en direkt livsfarlig gravvård, en hög 600 kilo tung sten som med åren börjat luta, och som gick att vicka på sockeln, livsfarlig både för besökare och de som arbetar på kyrkogården. Den och andra farliga stenar spärras av med band och får en varningsskylt. Det normala är att stenar som inte klarar provet läggs ner, och förses med en gul skylt. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att säkra stenen.

Gravvården står lös, delarna håller på att glida isär. Gravstenen är en av de farliga som spärrats av på S:t Olofs kyrkogård. Vid gravstenen står Andreas Sundbom från företaget Trygg AB, närmast kameran David Einarsson.

Gravvården står lös, delarna håller på att glida isär. Gravstenen är en av de farliga som spärrats av på S:t Olofs kyrkogård. Vid gravstenen står Andreas Sundbom från företaget Trygg AB, närmast kameran David Einarsson. Bild: Per-Ola Janson

– Vårt ansvar är att provtrycka dem, och göra efterkontroller, säger David Einarsson.
I år provtrycks och läggs stenarna ner av en entreprenör.
– Vi hade inte resurser nog. Men vi har utrustning, och sköter efterkontollerna, säger David Einarsson.

Alla gravrättsinnehavare får först besked om att stenarna ska provtryckas. Nu kommer de gravsrättinnehavare med stenar som inte bestått provet att få ett brev där de anmodas att säkra stenen. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att få jobbet gjort.

En ensam närmast avrostad dubb stod inte mot trycktestet. Den här gravstenen måste säkras

En ensam närmast avrostad dubb stod inte mot trycktestet. Den här gravstenen måste säkras.
Bild: Per-Ola Janson

– Vi får blandade reaktioner på beskeden, de flesta visar ändå förståelse, även om det kommer att kosta pengar. Men det händer att de som anmodats rätta till en gravsten väljer att avsäga sig gravrätten.
– Det är inget vi önskar, säger David Einarsson som samtidigt säger att den 25- åriga gravfriden då fortsätter att gälla innan kyrkan tar tillbaka gravplatsen för att återanvända den.

Gravstenar som inte håller emot trycktestet får en gul skylt

Gravstenar som inte håller emot trycktestet får en gul skylt. Bild: Per-Ola Janson

2021 är tredje året pastoratet säkerhetsprövar gravstenar på kyrkogårdarna. Efter fem år ska alla 20 kyrkogårdar ha gåtts igenom, från ödekyrkogården i Flittorp med en ensam gravsten till pastoratets största, S:t Olofs kyrkogård. Förutom S:t Olof kontrolleras Mularp i år.

– I Mularp var det 27 gravstenar som inte höll måttet, säger David Einarsson. Efter fem år börjar kontrollerna om från början igen. Då lär man inte hitta lika många många stenar som behöver åtgärdas, menar David Einarsson.

Per-Ola Janson

Per-Ola Janson
0515-670410 per-ola.janson@vgt.se

Trygg AB i Falköpings tidning